Francisca Herrera Garrido

LENGUA Y LITERATURA SECUNDARIA

INTRODUCCIÓN

Estás a piques de realizar unha caza do tesouro! Coa axuda dos buscadores e a información que atopes na internet, deberás dar resposta ás seguintes preguntas sobre a autora da que falamos na aula. Esta actividade servirache para mellorar a procura e comprensión da información, a túa habilidade coas TIC e os teus coñecementos literarios sobre a autora protagonista da actividade. Sorte!