Roberto Vidal Bolaño

LENGUA Y LITERATURA PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

 

 


Co gallo do Día das Letras

Galegas 2013,

imos coñecer a

Roberto Vidal Bolaño,

actor e autor de teatro.