A hidrosfera

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

Logo hidrosfera

A hidrosfera é a capa do planeta Terra que ten auga.

O termo hidrosfera vén do grego: hidro + esfera (esfera de auga). Comprende todos os ríos, lagos e mares e todas as augas subterráneas, augas glaciais e casquetes de xeo.

Ocupa o 71% de toda a superficie terrestre.

A hidrosfera é unha das divisións da biosfera. Inclúense na hidrosfera todos os organismos vivos que habitan na auga ou dependen dela e tamén todos os hábitats acuáticos.