FALANDO DA RÍA DE RIBADEO

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

A Ría de Ribadeo está situada entre Asturias e Galiza, constitúe un dos esteiros máis importantes do Norte de España. As augas do Cantábrico mesturadas coa auga doce do río Eo forman un medio  donde se desenvolven moitas especies animais e vexetais. Con este traballo imos coñecer aspectos xeolóxicos e  algunhas das especies que habitan neste fermoso lugar.

Ao mesmo tempo pretendemos coñecer os aspectos máis destacables da historia e da economía de Ribadeo  que están vinculados á Ría,  e buscar fórmulas que nos permitan un coidado e respecto polo  medio ambiente co obxectivo de conseguir un desenvolvemento sostible.

Vista aérea da Ría de Ribadeo